Fietsparkeren in het Geuzen- en Statenkwartier

In vooroorlogse wijken is weinig ruimte om fietsen veilig binnen te stallen. Daardoor is er op straat veel overlast van geparkeerde fietsen. De gemeente wil per wijk onderzoeken wat de overlast is en hoe deze kan worden opgelost. In uw wijk start de gemeente nu met dit onderzoek. Het onderzoek is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma ‘Ruim baan voor de Fiets 2020 – 2025’.

Wat gaat er gebeuren?

In wijken waar weinig ruimte voor het stallen van de fiets is, parkeren bewoners fietsen vaak op de stoep of tegen de gevels. Dit is hinderlijk voor bewoners, bezoekers en voor mensen die minder mobiel zijn. De gemeente brengt per wijk in kaart hoe de situatie voor het stallen van fietsen is. Onderdeel van het onderzoek is het tellen van fietsen op straat en het bekijken hoeveel stallingen er zijn voor fietsen en scooters. Belangrijk onderdeel is een onderzoek naar de ervaringen van bewoners en ondernemers. Dit laat namelijk de belangrijkste problemen zien. Daarna kijkt de gemeente samen met de bewoners en ondernemers naar mogelijke oplossingen. Denk hierbij aan de plaatsing van extra fietsbeugels, fietstrommel, fietscarrousel of een buurtstalling.

Hoe kunt u meedoen?

Bewoners en ondernemers in de wijk kunnen op verschillende manieren meedoen aan het onderzoek:
Digitale, interactieve kaart – Op een digitale kaart kunnen bewoners en ondernemers aangeven welke knelpunten er zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. De kaart is twee weken actief tussen 28 april tot en met 12 mei en is via de volgende link te bezoeken: https://denhaagfietst.praatmee.nl/geuzenenstatenkwartier/
Digitale bijeenkomst 1: vaststellen knelpunten – tijdens een eerste (digitale) bijeenkomst presenteert de gemeente de resultaten van het onderzoek. Samen met de deelnemers worden de belangrijkste knelpunten vastgesteld en eerste oplossingen besproken.
Digitale bijeenkomst 2: terugkoppeling oplossingen – tijdens een tweede (digitale) bijeenkomst voor bewoners en ondernemers presenteert de gemeente mogelijke oplossingen voor de knelpunten. De gemeente vertelt dan ook meer over de planning en het uitvoeren van de plannen.

Van onderzoek naar plaatsing

Na de afronding van het wijkonderzoek werkt de gemeente de plannen verder uit in een definitief voorontwerp. Op dit voorontwerp is het mogelijk een mening te geven voordat de gemeente overgaat tot uitvoering. Over deze manier van werken volgt later meer informatie.