Voetgangers voorrang in de Grote Markstraat

langzaam op de fiets

Hoewel Den Haag een echte fietsstad is, hebben in de voetgangers in de Grote Marktstraat voorrang. Op 15 mei start een campagne om fietsers hiervan bewust te maken.

Den Haag wordt een echte fietsstad. Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden, stimuleert de gemeente fietsgebruik. Ook in de Grote Markstraat zijn fietsers van harte welkom. Maar voetgangers en fietsers rijden en lopen elkaar er soms in de weg. De campagne die op 15 mei start stimuleert fietsers rekening te houden met voetgangers.

In de Grote Markstraat is het vaak druk met winkelend publiek. Fietsers denken door het ‘calamiteitenpad’ in het midden van de Grote Markstraat dat zij voorrang hebben op voetgangers. Dit klopt niet. Het calamiteitenpad is géén fietspad, de Grote Markstraat is voetgangersgebied. Dat betekent dat voetgangers voorrang hebben op fietsers. En voor fietsers geldt een maximum snelheid van 15 km per uur. Snorfietsen zijn al langere tijd niet toegestaan in de Grote Marktstraat.